IN BAO THƯ

BẢNG GIÁ IN BAO THƯ TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐVT THÀNH TIỀN Bao thư 12 x 22cm, Fort 80 – Bao thư 22F80 – Kích thước: 12 x 22 cm (đựng 1/3 tờ a4) – In offset một mặt cắt bế dán thành phẩm – Định lượng giấy: Fort 80gsm 200 cái 400.000 vnđ […]

Read More